O firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" jest wysoko wyspecjalizowaną i zasłużoną pracownią projektowo-urbanistyczną. Sprawne funkcjonowanie firmy od 1988 roku pozwoliło nam zdobyć doświadczenie oraz wykształcić fachową kadrę specjalistów w dziedzinach:
 • Urbanistyki
 • Planowania przestrzennego
 • Ochrony Środowiska
 • Lokalizowania inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł energii
 • Szacowania nieruchomości
 • Geodezji
Głównym projektantem i właścicielem firmy jest Maciej Wronka. Wieloletni członek Stowarzyszeń Urbanistycznych oraz Przewodniczący Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych. Specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego, zarówno jako projektant, negocjator, jak i doradca w zakresie zastosowania przepisów prawa i obsługi formalno-prawnej. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży urbanistycznej. Przez tak długi okres obecności na rynku nasza firma wyspecjalizowała się przede wszystkim w wiodącym filarze swojej działalności, tj. planowaniu przestrzennym i kompleksowej obsłudze Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dobra organizacja pracy i szybka realizacja zleceń, a także wyspecjalizowana kadra oraz wysokiej klasy sprzęt technologiczny to główne atuty naszej firmy. Zajmujemy się kompleksową obsługą Jednostek Samorządu Terytorialnego ( Urzędów Miast i Gmin ) jak i innych podmiotów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Oferta

 • projekty Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miast i Gmin oraz planów miejscowych
 • analizy zasadności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • strategie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz plany rozwoju lokalnego
 • operaty wraz z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • prognozy skutków finansowych
 • opracowanie ekofizjograficzne
 • koncepcje zagospodarowania terenu
 • inwentaryzacje urbanistyczne
 • analizy urbanistyczne pod kątem możliwości realizacji inwestycji
 • kompleksowa obsługa inwestorów prywatnych w zakresie planowania przestrzennego, w tym reprezentowanie przed Urzędami Miast i Gmin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami TOPOZ Maciej Wronka

odwiedź nas

11-034 Stawiguda Pluski, ul. Pluszna 19

zadzwoń lub napisz

tel.:(089) 527-33-23 fax: (089) 527-33-23 e-mail: pgg@topoz.com.pl

informacje

NIP: 739-302-04-62 PKO Bank Polski 14 1440 1228 0000 0000 0401 2941

problem z dojazdem do naszego biura?

Zapoznaj się z poniższą mapą aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące naszej lokalizacji!

X:53.615853

Y:20.417132