Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" powstało w 1988 roku.


Wieloletnia działalno¶ć pozwoliła nam zdobyć olbrzymie do¶wiadczenie, niezbędne zarówno przy standardowych jak i najbardziej nietypowych zleceniach.

Przez tak długi okres obecno¶ci na rynku nasza firma wyspecjalizowała się w planowaniu przestrzennym i kompleksowej obsłudze inwestorów.
Nasz± ofertę kierujemy głównie do Jednostek Samorz±du Terytorialnego tj. Urzędów Miast i Gmin.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" nieprzerwanie rozwija swoj± ofertę, a po akcesji do Unii Europejskiej oferuje rownieĽ usługi z tym zwi±zane.

W zakresie prowadzonych prac nasze doradztwo jest bezpłatne.

REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE:
Zajmujemy się wykonywaniem transformacji i przetwarzaniem obowi±zuj±cych dokumentów planistycznych oraz tworzeniem nowych projektów z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
Szczegółowe informacje w zakładce GIS


# Copyright © 2007   P.G.G. TOPOZ Created by iStorm